Federalno ministarstvo prometa i komunikacijaNaredbe uredbe i preporuke Datum Akcije
Upute za postupanje prilikom preuzimanja dokumenata u Ministarstvu 18.03.2020